Anmeldelse – Forståelsens rasen

Forstëæsens rasen ebog

Claus Holms bog er et kritisk-analytisk indlæg i den pågående debat om forskningskommunikation. Den er skrevet i forlængelse af undersøgelsen Jagten på det troværdige universitet foretaget af Danmarks Pædagogiske Universitet og Huset Mandag Morgen.

Claus Holm giver i bogen sit bud på, hvordan forskere, kommunikationsfolk, politikere og andre klarer fremtidens udfordring om mere og bedre forskningskommunikation. For kommunikeres, det skal der jo, påpeger han og henviser bl.a. til den nye universitetslov fra 2003 og til den ovennævnte undersøgelses resultater. Undersøgelsen viste nemlig, at forskere, journalister og befolkningen i høj grad bakker op omkring den politiske indsats inden for forskningskommunikation.

Claus Holm giver i bogen sit bud på, hvordan forskere, kommunikationsfolk, politikere og andre klarer fremtidens udfordring om mere og bedre forskningskommunikation. For kommunikeres, det skal der jo, påpeger han og henviser bl.a. til den nye universitetslov fra 2003 og til den ovennævnte undersøgelses resultater.

Undersøgelsen viste nemlig, at forskere, journalister og befolkningen i høj grad bakker op omkring den politiske indsats inden for forskningskommunikation. Læs mere om dette her på en af følgende kilder:

Bogen blander begrebsanalyse med Holms egne holdninger og enkelte eksempelstudier. Analysen – såvel som sproget i bogen – er inspireret af den såkaldte socialanalytik udviklet af idéhistorikerne Lars Henrik Schmidt og Jens Erik Kristensen. Den består dels af en række begreber til at beskrive forskningskommunikationens nye dagsorden og dertilhørende problemstillinger, dels af diagrammer, der skal anskueliggøre argumentationen. Kort fortalt lyder diagnosen, at det moderne universitet er ved at udvikle sig til et bruger-service-universitet, som indstiller på at tjene mange forskellige interesser og ikke kun sandhedens. Derfor risikerer universiteterne at gå på kompromis med deres særegne kendetegn og miste deres troværdighed i forhold til andre samfundsaktører, som eksempelvis Lars fra Alphaweb.

online marketing og seo

Forskerne står i samme position. De skal også indstille sig på at have mange forskellige kasketter på, at være en ”pluralistisk forsker”. Det giver problemer, allerede nu. Holm ser en fare for, forskere ofrer fagligheden til fordel for bred forskningskommunikation. I følge ham selv, bærer han flere forskellige kostumer. I stedet for ukritisk at hægte sig på formidlingstoget, bør forskere i højere grad insistere på, at forskning er svært, kræver hårdt arbejde og tager tid at forklare. Holm er for så vidt enig i, at forskningskommunikation er en god ting – han arbejder selv som kommunikationschef for DPU – men han advarer forskerne om ikke at gøre forskningskommunikation til en afgud. Det bedste er, hvis forskerne beholder sandhedssøgen som deres ”centralgud” og blot supplerer den med andre bi-guder som fx forskningskommunikation. Et område som over de senere år er blevet ekstremt populært i visse kredse. Denne popularitet giver også god mening, da flere og flere begynder at interessere sig for den slags. Noget som du kan læse mere meget om her

Bogen er ikke en læselet bog. Det socialanalytiske greb og de mange konstruerede begreber er til tider overflødige og virker unødvendige i forhold til Holms analyse og pointer. Jeg havde hellere set lidt flere gode eksempler og gerne nogle hentet fra natur- og sundhedsvidenskabernes verden. Det er primært humaniora og samfundsvidenskab, der bliver diskuteret. Jeg tror selv, at et øget fokus på de forskellige discipliners traditioner og aktuelle problemer inden for forskningskommunikation kunne være med til at give debatten lidt flere nuancer. Noget som vi klart mangler inden for denne branche.

Pris: 195,- (inkl. moms)
160 sider
Bestil på dpu.dk

local_offerevent_note juni 22, 2020

account_box Henrik

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *